CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2016)037-tur
Türkiye - 15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ilâ 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş, Venedik Komisyonu tarafından 109. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilmiştir (Venedik, 9-10 Aralık 2016) [Turkey - Opinion on Emergency Decree Laws N°s667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016, adopted by the Venice Commission at its 109th Plenary Session, 9-10 December 2016 - Turkish translation kindly provided by the Union of Turkish Bar Associations (UTBA)]

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024