CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2021)007-kgz
Кыргызстан - Кыргыз Республикасынын конституциясынын долбоору боюнча биргелешкен корутунд, Венеция комиссиясы тарабынан онлайн режиминдеги 126-пленардык отурумда кабыл алынган (19-20-март 2021-ж.)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024