CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2021)015-bos
Bosna i Hercegovina - Mišljenje o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je venecijanska komisija usvojila na svojoj 126. plenarnoj sjednici (online, 19-20. marta 2021. godine)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024