CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2022)012-ukr
Україна - Резюме Amicus Curiae Brief щодо меж подальшого (a posteriori) контролю конституційних поправок Конституційним Судом, ухвалене Венеційською Комісією на її 131-му Пленарному засіданні (Венеція, 17–18 червня 2022 року)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024