CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2024)002-bos
Bosna I Hercegovina - Mišljenje O Određenim Pitanjima Koja Se odnose na funkcionisanje ustavnog suda Bosne I Hercegovine, koje je usvojila usvojila Venecijanska komisija na svojoj 138. plenarnoj sjednici (Venecija, 15.-16. mart 2024. godine)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024