CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2007)008-mne
Kodeks Dobre prakse u oblasti referenduma - Usvojen na 19. sjednici Savjeta za demokratske izbore (Venecija, 16. decembar 2006) i na 70. plenarnom zasijedanju Venecijanske komisije (Venecija, 16-17. mart 2007)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2023