CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2007)008-rom
Codul de bune practici in materie de referendum adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2023