CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2019)005-pl
Zasady ochrony i promowania instytucji rzecznika praw obywatelskich („Zasady Weneckie”) przyjęte przez Komisję Wenecką na 118. sesji plenarnej (Wenecja, 15–16 marca 2019 r.)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024