CoE logo
Venice Logo

CDL-PI(2021)004-ukr
Україна - Терміновий спільний висновок Венеційської Комісії та Генерального Директорату з Прав людини та Верховенства права (ГД 1) Ради Європи щодо законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої Ради Правосуддя (ВРП) та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП" (Законопроєкт № 5068) - Ukraine - Urgent joint opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and the Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on the draft law on amendments to certain legislative acts concerning the procedure for electing (appointing) members of the High Council of Justice (HCJ) and the activities of disciplinary inspectors of the HCJ (Draft law no. 5068)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024